Avskräck inbrottstjuven med säkerhetsdörr

Familjen och hemmet är bland det viktigaste vi har, och med tanke på den ökade inbrottsstatistiken bör man säkra hemmet i största möjliga mån. Förutom säkerhetsdörrar, larm och polislås finns en rad andra saker man kan tänka på för att skydda sin familj.

 

När en inbrottstjuv försöker bryta sig in är det första han tittar på dörren och dess utformning, enligt en artikel i Aftonbladet. En vanlig dörr med lås tar en erfaren inbrottstjuv ungefär fem sekunder att bryta upp med kofot. En säkerhetsdörr å andra sidan, tar betydligt längre tid. Säkerhetsdörrar har stål runtom ramarna och är därmed mer komplicerade att bryta upp, samt att själva uppbrytandet hörs väl in till grannarna som snabbt kan ringa polisen. Säkerhetsdörrar är därför en trygg investering för alla hushåll, och finns i olika format och för olika typer av boenden och familjer. De kan nyttjas dels för inomhusbruk i trappuppgångar och dels för utomhusbruk på loftgångar. Mer om olika modeller på säkerhetsdörrar, ytterligare specifikationer eller möjligheter till tillval finns hos http://prodoor.se/.

 

Ökande inbrottsstatistik

Enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet utsattes 45 000 bostäder för inbrott år 2015. Det är en andel på 1,0% jämfört med år 2006 då andelen låg på 0,8%, alltså har brottsstatistiken ökat. De flesta av inbrotten inträffar dagtid på vardagar, och i ungefär vart fjärde fall har någon varit hemma vid tiden för inbrottet. Hushåll i storstäder är mer frekvent utsatta än hushåll på mindre orter, och småhus ligger mer i riskzonen än flerfamiljshus. Dock finns inga mönster angående vilken typ av familj som är mest utsatt.

 

Hur kan man i övrigt säkra sitt hem?

Förutom att använda säkerhetsdörr bör man även ta till andra säkerhetsåtgärder för att avskräcka inbrottstjuvar. Bland annat kan man installera larm, använda polislås och nyckelkåpa, dra ner persienner för att dölja inventarier, samt låsa in värdesaker i bankfack. Det handlar helt enkelt om att försvåra för inbrottstjuven, så att denne avskräcks från att ens göra ett försök. För den som vill gå steget längre och verkligen ligga på den säkra sidan finns även stöldskyddsmärkning, även kallat DNA-märkning, vilket gör att ägodelarna är märkta för obegränsad tid, skriver Villaägarna. Denna typ av märkning har visat sig vara mycket avskräckande för inbrottstjuvar då den är helt omöjlig att avlägsna.