Barn och sömn

Sömn är viktigt, både för barn och föräldrar. Dessvärre är det inte så lätt att få sitt barn att somna, och detta kan förstöra nattsömnen även för många föräldrar. Det finns dock hjälp att få.

I Amerikas Förenta Stater är det inte helt ovanligt med sömncoacher, som hjälper föräldrar att få sina barn att sova hela natten. Det är inte billigt, men alternativet kan för vissa föräldrar vara att anställa en s.k. night nurse, och det är ännu dyrare. Dessutom ska sömncoacherna verkligen göra det de utlovat, skriver tidningen Mama.

Hur mycket sömn behöver barn?

På Vårdguiden 1177.se finns information om barns sömnbehov i olika åldrar. Man ska dock vara medveten om att det är stor variation mellan olika barn. Under de första tre månaderna styrs sömnen mycket av hunger och mättnad, och barnet sover mellan 15 och 18 timmar per dygn. Från tre till tolv månader sover barnet upp till 17 timmar per dygn, ofta uppdelat på nio till tolv timmar på natten och två till fem timmar på dagen.

Från ett till tre års ålder är sömnbehovet ungefär halva dygnet, alltså mellan tolv och tretton timmar. Följande tre år sover barn något kortare, ungefär elva till tolv timmar, och mellan sex och tolv års ålder tio till elva timmar. I puberteten kan sömnbehovet öka igen.

Sömncoacher är troligen något vi kommer att se även i Sverige inom en snar framtid, men det blir knappast lika vanligt som i USA. Även här har dock många föräldrar problem med att få sina barn att somna på kvällen. Det finns flera metoder som rekommenderas i olika sammanhang, och många provar flera av dem innan de hittar en som fungerar. Man säger ofta att det finns en sömnmetod för varje barn.

FemminutersmetodenSovande barn

En av de mest kända metoderna i Sverige för att få barn att somna är femminutersmetoden, som utvecklades barnläkaren Berndt Eckerberg och hans fru Britta under 1970- och 80-talet. Metoden går ut på att man ska lära barnet att somna på egen hand, genom att lämna rummet men sedan titta till barnet ungefär var femte minut fram till dess att barnet har somnat. Man ska dock inte ta upp barnet i famnen, inte ens om det gråter, utan syftet är att lära barnet att det inte är farligt att somna på egen hand. Metoden ska kunna användas från att barnet är ungefär fem månader.

Det finns mycket kritik mot den här metoden, men för många föräldrar fungerar den. Andra har utvecklat sina egna varianter av metoder. Carola Wetterholm, som driver bloggen Familjen Annorlunda, brukar sätta sig bredvid barnet, men inte interagera med det. I början försöker barnet påkalla mammans uppmärksamhet, men efter en stund tröttnar det och somnar.

Andra metoder

När det gäller sömnproblem hos äldre barn, och hos vuxna, brukar man betona vikten av rutiner, och om att vara ute när det är ljust för att få tillräckligt med melatonin, ett ämne som bildas i kroppen och som gör det enklare att somna. På samma sätt som träning gör att man sover bättre som vuxen är det bra med mycket fysisk aktivitet i form av lek.