Barnens självkänsla

Man kan, som förälder, inte skydda sina barn mot allt. När det kommer till att ge dem självkänsla finns det mycket man kan göra, men självförtroende är svårare. Det beror mycket på faktorer i barnets omgivning.

Självkänsla är inte samma sak som självförtroende. Självförtroende är mer beroende av sammanhanget, medan självkänsla handlar om att vara medveten om sitt eget värde. Man kan alltså ha hög självkänsla i största allmänhet, men lågt självförtroende på vissa områden, där man känner att man inte kan prestera.

Hur ger man sina barn självkänsla?

En viktig faktor för barnets självkänsla är anknytningen till föräldrarna under de första fyra levnadsåren. Föräldrarna ska ge barnet en känsla av att omvärlden är en trygg plats, och att hen är en viktig person som är värd uppmärksamhet. Hur vi relaterar till omvärlden i tonåren och i vuxen ålder beror till stor del på de mönster som grundläggs under dessa första år. Det går dock att reparera låg självkänsla senare i livet.

Barn som leker med trampbilDet finns flera teorier om hur man ska prata med sina barn, och hur man ska kommentera deras prestationer. Är det viktigt att säga att barnen är duktiga, eller ska man undvika bedömningar och istället dela barnens glädje? Enligt Malin Bergström, barnpsykolog och medverkande i tidningen Vi Föräldrar, ska man inte överintellektualisera. Det viktiga är inte vad man säger, utan att man tar hänsyn till barnets personlighet och temperament.

Man ska inte utgå från att barn har låg självkänsla, även om det kan se ut som det. Malin Bergström säger att det är svårt att bedöma om små barn har hög eller låg självkänsla. Barn kan också framstå som extra självkritiska i perioder, vilket kan vara ett tecken på att de söker extra mycket bekräftelse.

Som förälder är det viktigt att lyssna på sitt barn. Men man bör också tänka på den gamla klyschan om att barn inte gör som man säger, utan som man gör. Om föräldern mår bra ökar sannolikheten att barnet också gör det. Därför är det viktigt att sätta gränser, och inte låta andra köra över en.