Så vet du att ditt barn hör dåligt

Reagerar inte ditt barn på vissa ljud? Eller verkar barnet ofta frustrerat eller ledset över att det inte förstår vad som sägs? Detta kan vara ett av de tecken som finns på underliggande hörselproblem. 

Att hörseln försämras med åldern är välkänt. Däremot blir det allt vanligare att unga får problem med hörseln tidigare i livet, skriver HD. Enligt en amerikansk studie har hörselproblem bland unga ökat avsevärt, från 12 procent på 90-talet till hela 17 procent år 2005-2006. En avgörande faktor tros vara en alltmer frekvent användning av hörlurar, vilket påverkar hörseln om ljudnivån är allt för hög, vilket den ofta är. Andra faktorer som påverkar yngre människor tros vara upprepade öroninfektioner, buller och vissa läkemedel.

Tecken på nedsatt hörselförmåga hos barn

Enligt Cochlear kan bebisar börja känna igen rytmer och melodier redan vid ett par få månaders ålder, och de svarar ofta med ljud när de tilltalas. Är man som förälder orolig för sitt barns hörselförmåga kan man få råd av nedanstående punkter för att veta om barnet behöver en utredning av hörselförmågan:

 

  • Det gjordes ingen screeningundersökning vid barnets födsel, eller att screeningundersökningen visade tecken på problem
  • Barnet reagerar inte på ljud
  • Barnet ber dig att upprepa saker
  • Barnet tittar åt höger och vänster för att hitta röster eller ljud
  • Barnet har problem med att uttala saker
  • Barnet har svårt att höra ett ljud när flera personer pratar samtidigt, eller ljud som är snabba eller svaga
  • Barnet har sjukdomar i släkten som kan orsaka hörselnedsättning
  • Barnet har ett beteende som inkluderar att de är exempelvis arga, ledsna, frustrerade eller tysta mycket ofta (då de inte hör vad som sägs i närheten av dem)

Var kan man undersöka barns hörsel?

När barnet är fyra år undersöks hörseln som en del av Barnavårdscentralens hälsokontroll. Barnet får då höra ljud i hörlurar och sedan exempelvis flytta kulor på en pinne när de hör ljud, skriver Vårdguiden. Är man som förälder orolig dessförinnan, eller känner att kontrollen inte var fullständig finns det privata företag att ta hjälp av, som företaget Audika som genomför gratis hörselkontroller under år 2017, i samarbete med apoteket. Lista över specifika datum och platser återfinns på deras hemsida.