Trygghet och frihet med gps-klocka

Tack vare ny teknik kan föräldrar idag använda smarta lösningar för att garantera barnens säkerhet. Många föräldrar investerar i gps-klockor för att skydda barnen. Den smarta tekniken gör det möjligt för föräldern att veta var barnet befinner sig utan att hänga barnet i trasorna. En trygghet även för barnet som snabbt kan komma i kontakt med föräldern.

Men vad gör gps-klockan till en trygghetsåtgärd för både föräldrar och barn? Är barnens säkerhet verkligen mer riskfylld idag än tidigare? Svaren hittar du längre ner i den här artikeln om gps-klockors funktion samt roll i dagens samhälle.

Frihet för barnen – trygga föräldrar

Den senaste smarta tekniken när det kommer till säkerhet och barn är gps-klockor. På gpsförbarn.se kan den intresserade läsa mer ingående om olika modeller och hur funktionerna i detalj fungerar.

  • Information om var barnet befinner sig
  • Snabb kommunikation med barnet
  • Varning och larm vid avvikande rutiner

En gps-klocka för barn har en inbyggd gps-tracker som påminner om vanliga ”smart watches” för vuxna. Den möjliggör via smart teknik information till föräldern om var barnet befinner sig. Det vill säga direkt till förälderns smartphone. På klockan kan barnet själv ringa upp förprogrammerade nummer samt även SOS. Det går även för föräldern att ringa till barnet, men programmeringen av nummer innebär att inga obehöriga kan kontakta barnet. Föräldern kan upprätta en så kallad säkerhetszon och skulle barnet avvika från denna skickas ett larm ut.

För föräldrar är det en trygghet att kunna kontrollera barnen. Men det är å andra sidan en apparat som faktiskt genererar frihet till barnen.

Barns säkerhet i samhället

Det är svårt att krasst säga om samhället innebär mer risker för barn idag än förr. Vad som däremot är säkert är att digitaliseringen av samhället öppnat nya världar även för barnen. Internetanvändningen är ett bra exempel som öppnar många dörrar för barn samtidigt som farorna ligger och lurar. Som förälder är det viktigt att tidigt tala med sina barn om internet med dess för- och nackdelar. Internets roll i samhället kommer med all säkerhet prägla barnens liv mer för varje år. Just därför är det viktigt att tidigt ta ett samtal kring vad som gäller. I detta ingår även en viss kontroll från förälderns sida. Ett barn ska inte besöka sidor som direkt inte är anpassade för barn. Föräldrar kan därför behöva regler gällande skärmtid och surfandet i övrigt på nätet.